volume07b page157a.04 radical | 278 | fanqie良奬切[lĭaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“今字兩行而㒳廢矣”。「」見#4789
2) 《集韻》「」“里養切。《說文》再也。引《易》“參天㒳地”。通作兩”。「」見#4789
3) 《玉篇》「」“力掌切,再也,𫝆作兩”。「」見#4789
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 周易:*[說卦]昔者聖人之作易也,幽贊於神明而生蓍,參天兩地而倚數,觀變於陰陽而立卦,發揮於剛柔而生爻。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT