volume07b page153b.05 radical | 273 | 夢聲 fanqie莫鳳切[mĭuŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰂤
Note(s):
1) 《段注本》注:“今字叚夢爲之。夢行而㝱廢矣”。「」見#4310
2) 《集韻》「」“莫鳳切。《說文》寐而有覺也。或作𦿛。通作夢”。「」見#4310
3) 《玉篇》「」“莫忠切,乱也,不明也,又莫貢切,今以爲㝱想字”。「」見#4310
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𡪎」、「𦿛
Ref: 周禮:*[春官宗伯(占夢•掌其歲時)]以日月星辰占六夢之吉凶•一曰正夢•二曰噩夢•三曰思夢•四曰寤夢•五曰喜夢•六曰懼夢•季冬聘王夢
Variants :
𡪎𦿛
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT