volume07b page149b.02 radical | 266 | fanqie舉友切[kĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰌌
Note(s):
1) 亦見“菜也”「#632,「#266,「#633,「#691,「𦮙#260,「#258,「#263,「#268,「#265,「𦼫#264,「#4522。“菜,類蒿”「#267
2) 《集韻》「」“乙有切。《說文》菜名。一穜而乆者,故謂之韭。象形,在一之上。一,地也。或从艸”。
3) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT