volume07a page148b.03 radical | 259 | fanqie其九切[gĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰊒
Note(s):
1) “舂也”又見「#6020
2) 「」(jiù)“舂也”;「𦥑#1776)“叉手也”。
3) 亦「𦥑」(#1776)之異體
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT