volume07a page147a.04 radical | 256 | 𪏽(香) fanqie許良切[xĭaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𪏽𪏰𥞌
Note(s):
1) “大香”作「𩡌」、「𩡐」。
2) 《玉篇》「𪏰」“許羊切,香芳也,𫝆作香”。
3) 《玉篇》「」“許良切,榖氣,亦作香”。「」見#694
4) 亦作「𣌡」、「𩠼」、「」、「」、「𩡠」、「」。
Ref: 左傳:*[僖公/傳五年]黍稷非馨•明德惟馨
Variants :
𣌡𩠼𩡠
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT