volume07a page142b.07 radical | 244 | 𢎘 fanqie乎感切[ɣɒm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢎘
Note(s):
1) 亦見“忘也。嘾也”「#6787
2) 「𢎘」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「𢎘」“戶感切。《說文》嘾也。艸木之華未發圅然。象形。或从口”。
4) 亦作「𠮤
Variants :
𠮤
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT