volume07a page142a.03 radical | 241 | fanqie祥易切[zĭɛk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “莫也”又見「#4201
2) 《玉篇》「」“詞積切,暮也,邪也,亦作穸”。「」見#4661
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT