volume07a page141a.12 radical | 237 | fanqie魚厥切[ŋĭwɐt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」、「」( yuè),「」(ròu#2584
2) 「」、「」作部首時亦「」,「」(#2584)之異體。
3) 《集韻》「」“魚厥切。《說文》闕也。大隂之精。象形。唐武后作囝”。
4) 《集韻》「」“九件切。閩人呼兒曰囝”。
5) 亦作「𡇹」、「」、「𠥱」。「𠥱」亦「」(#3858)之異體
Variants :
𡇹𠥱
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT