volume06b page136b.18 radical | 230 | 𨛜(䣈𨙵) fanqie胡絳切[ɣɔŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𨛜𨙵
Note(s):
1) 《段注本》注:“隸變作𨙵”。
2) 亦「」之異體,見#4169
3) 《集韻》「𨛜」“胡洚切。《說文》鄰道也。隸作𨙵”。
4) 「𨛜」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT