volume06a page126b.09 radical | 209 | fanqie昨哉切[dzɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰁝󰁜
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT