volume06a page126a.12 radical | 207 | fanqie得紅切[tuŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “動也”又見「#929,「#8247,「#6876,「#8000,「#7911,「#8839,「#1053,「#1054,「#1344,「#1370
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 「」亦「」(#3882)之異體
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT