volume06a page116b.13 radical | 206 | 尼聲 fanqie女履切[ni] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 此字重出,見#3732
2) 亦作「𣐓
Variants :
𣐓
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT