volume05b page112a.15 radical | 198 | fanqie楚危切[ʧʰĭwe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(suī),「」(zhǐ)見#3386
2) 亦見“行遲也”「#1039,「𢓴#1248
3) 《玉篇》「」“思隹切,行遲皃,詩雄狐夊夊,𫝆作綏”。「」見#8720
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT