volume05b page111a.04 radical | 191 | fanqie許兩切[xĭaŋ]暜庚切[pʰɐŋ]許庚切[xɐŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“許兩切。《說文》獻也。从髙省,曰象進孰物形。引《孝經》“祭則鬼亯之”。一曰:當也。隷作享。古作𠅠”。
2) 《集韻》「」“披庚切。煑也。或作亨。古作亯、𠅖、𩱋”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 孝經:[孝治章]故生則親安之.祭則鬼享之.是以天下和平.災害不生.禍亂不作
𠅠𠅖
Note(s):
1) 《段注本》注:“小篆作𠅠。故𣜩書作亨,作享”。
2) 《段注本》又注:“其形,薦神作亨,亦作享。飪物作亨,亦作烹。易之元亨,則皆作亨。皆今字也”。
3) 《段注本》「𦎫」字注:“凡从𦎫者,今隷皆作享。與亯之隷無別”。「𦎫」見#3317
4) 《廣韻》「」“許兩切。上同(亯),亦作享”。
5) 《廣韻》「」“撫庚切。煑也。俗作烹。又許庚、許兩二切”。
6) 《玉篇》「」“虚掌切、許庚切、匹庚切,同上(亯),俗作享,又許庚、匹庚二切”。
7) 亦作「𠅷」、「𠆀」、「𦕺」、「𦴒
Variants :
𠅷𠆀𦕺𦴒
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT