volume05a page105b.01 radical | 174 | fanqie知庾切[ʈĭu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“丶、主古今字。主、炷亦古今字”。「」見#3168
2) 《集韻》「」“冢庾切。《說文》有所絕止,丶而識之也。亦姓。或作𪐴”。
3) 《廣韻》「𪐴」“知庾切。𪐴㸃義與上同(丶)”。
4) 亦作「𪐴
Variants :
𪐴
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT