volume05a page104b.14 radical | 171 | 𠙴 fanqie去魚切[kʰĭo] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠙴
Note(s):
1) “飯器也”又見「#3123,「#3128。亦見“飲{飯}器,筥也”「#8385,“陳畱謂飯帚曰䈰。一曰飯器”「#2909
2) 「𠙴」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 「𠙴」亦「」(#969)之異體
𥬔
Note(s):
1) 《集韻》「𠙴」“丘於切。《說文》𠙴盧,飯器,以柳爲之。象形。或作𥬔、𦳰、䒧”。
2) 《玉篇》「」“去居切,依山谷爲牛馬圈,亦作𠫢{𥬔}”。「」見#9655
3) 亦作「󰃜」、「𦳰」、「
Variants :
󰃜𦳰
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT