volume05a page103b.01 radical | 168 | fanqie呼古切[xu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “楚人謂虎爲烏䖘”「#3118
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𧆞」、「」、「𠂰」、「𢁺
Variants :
𧆞𠂰𢁺
𠪳𢋪
Note(s):
亦作「𪋕
Variants :
𪋕
𪊖
Note(s):
亦作「𧇂」、「
Variants :
𧇂
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT