volume05a page100a.01 radical | 147 | fanqie古紅切[kuŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢒄𢒅
Note(s):
1) 《集韻》「」“沽紅切《說文》巧飾也。象人有規榘也。古从彡”。
2) 亦作「」、「𢀚」、「𠜝
Variants :
𢀚𠜝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT