volume05a page095a.01 radical | 143 | fanqie陟玉切[ʈĭwok] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𥫗
Note(s):
1) “竹裏也”見「」(#2969)。
2) “竹膚也”見「#2868
3) “竹皮”見「」(#2864)、「」(#2999)。
4) “竹胎”見「」(#286
5) “竹萌”見「」“竹萌”見「」(#2862)(#2862)。
6) 亦作「󰃕」、「󰃖」、「」。「」見#240
Variants :
󰃕󰃖
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT