volume04b page093a.11 radical | 141 | 𣐇(耒) fanqie盧對切[luɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𣐇
Note(s):
1) 耒旁《集韻》往往作「𦓤」。
2) 《玉篇》「」“力對切,䣂陽縣,亦作耒”。「」見#4095
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT