volume04b page083b.08 radical | 123 | fanqie於堯切[øieu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “小也”又見「#1723。亦見“早取穀也。一曰小”
2) 「」亦「」(#8473)之異體。
3) 亦作「
Variants :
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT