volume04a page074a.05 radical | 102 | fanqie食問切[dʑĭuən] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“古亦用爲盾字”。「」見#3637
2) 《玉篇》「」“時允切,闌檻,亦作盾”。「」見#3637
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𠩮
Variants :
𠩮
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT