volume03b page065b.04 radical | 82 | 𦘙(畫) fanqie胡麥切[ɣwæk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤲿
Note(s):
1) “界也”又見「#9155
2) 《段注本》作“介也”。見「」(“畫也”)#714
3) 《玉篇》「」“胡卦切,繪也,俗作𦘕,又乎麥切,分也,計也,䇿也,界也,止也”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𤲯」、「𦘚」、「𦘕」、「𡱮」、「𡇍」、「𠚇
Variants :
𤲯𦘚𦘕𡱮𡇍𠚇
繁體 / 簡體「」、「
𨽶𤱪
𠟷𠞷
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT