volume03a page058a.04 radical | 57 | fanqie渠慶切[gĭɐŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“渠映切。《說文》競言也。从二言。古作𧮣”。
3) 亦作「𧮣
Variants :
𧮣
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT