volume02b page048b.11 radical | 44 | 𠕋(𠕁冊册) fanqie楚革切[ʧʰæk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠕋𠕋𠕁
Note(s):
1) 「𠕋」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《段注本》注:“後人多假策爲之”。「」見#2959
3) 亦作「𠕐
Variants :
𠕐
繁體 / 簡體「」「
𥬰
Note(s):
亦作「𥮫」、「𥮫
Variants :
𥮫𥮫
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT